دستگاه تست قندخون clever check

جهت آگاهی از قیمت تماس بگیرید

تست قندخون دیابتاطلاعات محصول

خصوصیات دستگاه کلورچک:

 تکنولوژی خروج نوارتست بدون دخالت دست برای پیشگیری ازانتقال عفونت است 
امکان نمونه گیری ازقسمتهای مختلف بدن میباشد
 قابلیت نگهداشتن نتایج450تست درحافظه رادارد
 پاسخ تست فقط در7ثانیه با دستگاه تست ت 
 4نوبت یادآوری برای انجام تست قندخون 
هشدارمیزان غیرطبیعی کتون خون
حجم خون مورد نیاز حدود 0.7 میکرولیتر

نظر (0)

محصولاتی که شاید بپسندید